top of page
nämdö-sea-lodges-värmdö

NÄMDÖ

Nämdö idag

Idag bor det omkring 200 personer året runt i Nämdöskärgården men under sommarsäsongen är det desto fler som besöker ön. Det finns inga bilar på ön, utan de bofasta tar sig enklast fram med cykel eller fyrhjuling. Som besökare finns det flera vackra promenadstigar att upptäcka och badställen runt hela ön. På västra sidan möts man av ett bergigt landskap, medan det är mindre kuperad på de sydöstra delarna.

 

I skogarna kan du stöta på både älg och rådjur och på de öppna fälten syns ofta dovhjortarna. I byn Sand finns ett skärgårdsmuseum och en hembygdsgård och på Östanviks gård finns ett aktivt lantbruk, med både kor och lamm. Stora delar av Nämdö ingår i Nämdö naturreservatområde, där även delar av Nämdöfjärden ingår.

På Nämdö finns idag infrastruktur på plats och en oslagbar närhet till fastlandet, vilket intresserar allt fler besökare varje år. Och då gränsen med vardag och helgdag alltmer suddats ut, ser människor sig omkring efter nya sätt att bo och leva. Där återhämtning får ta lika stor plats som vardagens alla måsten. Med det i åtanke tror vi att Nämdö, och skärgården i stort, kommer fortsätta utvecklas, förädlas och förvandlas för att möta morgondagens behov och önskemål.

nämdö-sea-lodges-värmdö
nämdö-sea-lodges-värmdö

Nämdös historia

Med sina 1 046 hektar är Nämdö en av Värmdös fem största skärgårdsöar och därmed en av de större i Stockholms skärgård. En av de tidigaste omnämningarna i skrift som man hittat om Nämdö finns i kung Valdemar Seirs seglingsbeskrivning från 1200-talet. Man tror att ön varit bebodd tidigare än så, även om det inte hittats några fornlämningar än.

 

Nämdös befolkning var som störst på 1870-talet, då det bodde omkring 320 personer på ön. På öns sydöstra sida finns gamla jordbrukslandskap med anor från 1600-talet. Idag finns det gott om dovhjortar på ön, något som utplanterades i början på 60-talet och som nu lever och frodas på ön.

Att göra på Nämdö

Utkikstornet vid Nämdö böte, belagt 42 meter över havet

Skärgårdsmuseet i Sand

Nämdö kyrka i Sand

Gårdsbutiken vid Östansviks gård

Turistinformationen vid Östanviks gård

Aktivt friluftsliv på land och i hav.

bottom of page